facebook
+48 530 775 303Goleniów
32
31
27
23
NR ZLECENIA:

Regulamin

•     oryginał zgłoszenia jest jedyną podstawą do wydania sprzętu z serwisu;

•     serwis nie odpowiada za ewentualne skutki wynikłe ze zgubienia druku przez Klienta;

•     sprzęt zostanie sprawdzony pod kątem usterki zgłoszonej u serwisanta;

•     serwis nie odpowiada za utratę danych w czasie naprawy, które nie były określone jako ważne

• wymienione uszkodzone części nie podlegają zwrotowi, poddawane są utylizacji

•     w przypadku braku kontaktu serwis dokonuje napraw bez wstępnego poinformowania Klienta do kwoty 200 zł

•     w przypadku gdy koszty naprawy przekraczają 200 zł wymagana jest akceptacja Klienta

•     rezygnując z naprawy Klient ponosi koszt diagnozy w wysokości 40zł

•     usunięcie plomb serwisowych powoduje utratę gwarancji

•     w przypadku nie odebrania sprzętu po upływie 60 dni od momentu zawiadomienia Klienta o zakończeniu naprawy, będzie naliczania opłata w

       wysokości 10 zł za każdy dzień przechowywania     

•     w przypadku nie odebrania sprzętu po upływie 3 miesięcy od dnia zawiadomienia o zakończeniu naprawy, sprzęt ulega likwidacji

•     serwis zastrzega sobie prawo do dokonania oględzin sprzętu bez obecności Klienta